01

Công ty Cổ Phần Phát Triển Địa Ốc Hoàng Gia Sài Gòn

0943 86 9999
03

Công ty cổ phần Bất động sản HomeGroup

0938 500 588
04

Công ty Cổ Phần Mland Việt Nam

(028) 7300 8910
05

Sàn Giao Dịch Bất Động Sản ĐỊA ỐC 247

 093 818 1771
06

Công ty TNHH BĐS Smartland

0909 80 3939
07

Công ty Cổ Phần Legend Land

090 709 33 33
Khi một khách hàng đồng sở hữu biệt thự có được chuyển nhượng phần sở hữu cho người khác không?

Được. Thông tin về việc chuyển nhượng Biệt thự như đã nói ở trên.
Các bên trả các phí và thực hiện các thủ tục khác theo quy định của Nhà nước.

Khách hàng có được mua chung biệt thự không?

-Khách hàng được mua chung Biệt thự. Tất cả các đồng chủ sở hữu sẽ cùng ký Hợp đồng mua bán và các văn bản, thỏa thuận với Chủ đầu tư.
Hoặc:
-Các đồng chủ sở hữu có văn bản ủy quyền (được công chứng hợp lệ) cho một hoặc một số đồng sở hữu thay mặt để ký kết với Chủ đầu tư.

Khách mua có được chuyển nhượng biệt thự không?

-Theo Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 1/9/2010 (“Thông tư 16”), trước khi nhận bàn giao Biệt thự từ Chủ đầu tư, Bên Mua được quyền chuyển nhượng Hợp đồng Mua bán
-Từ 01/7/2015, sau khi nhận bàn giao Biệt thự cho đến trước khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu, thì Bên Mua vẫn được bán/chuyển nhượng Hợp đồng Mua bán Biệt Thự;
-Sau khi Biệt thự được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu. Thủ tục, điều kiện chuyển nhượng thực hiện theo Hợp đồng Mua bán và quy định của pháp luật hiện hành.

Thời hạn hoàn thiện giấy chứng nhận sở hữu là bao lâu?

Trong vòng 45 ngày làm việc kể từ khi Chủ đầu tư nhận đầy đủ hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận từ Khách hàng, Chủ đầu tư sẽ hoàn thành các thủ tục xin cấp Giấy Chứng Nhận cho Khách hàng theo quy định của pháp luật